Use less text on mobile! Makaokaino

News

"מבנים לקיום" - מערכת כלים לעיגון תהליכי שינוי

מאמר זה יציג בפניהם סט של כלים שמלווים אותי הרבה שנים כמאמנת. הם באים מהמתודולוגיה של "לנדמרק אדיוקיישן", ומניסיוני, גם עם עצמי וגם עם מאומנים, הם יעילים ביותר. הם נקראים "מבנים לקיום", והמטרה שלהם היא ליצור עוגנים לתהליכי שינוי, שלא תלויים רק בנו, אלא גם במקומות אחרים, מחוץ למיינד שלנו. זה יכול להיות קירות הבית, או אנשים אחרים, העיקר שזה לא משאיר אותנו לבד עם...

כמה מילים על תודעת משיחכמה מילים על תודעת קורבן/מקרבן = משחק-סכום-אפס ועל תודעת שפע = משחק-סכום-אינסוף

תודעת הקורבן היא שלוחה של תודעת משיח, מפני שהיא מאפשרת מצב של שליטה באחר. כשאדם נמצא במצב של שליטה על ידי מישהו אחר, החוויה המרכזית שלו היא של חוסר אונים, והוא באופן טבעי לגמרי בטוח שאין לו שום סיכוי לצאת בעצמו מהמצב בו הוא שרוי, הוא חייב "משיח", מישהו מבחוץ שיוציא אותו מזה.   קורבן יכול להיות קורבן, רק כל עוד הוא לא לוקח אחריות על...

כמה מילים על "עין הסערה"

המצב הזה, של העולם בו אנחנו נמצאים כרגע, מצב כאוטי, חידתי, לא מובן, גורם לכולנו תחושת חוסר נוחות וחוסר ביטחון.  אנחנו נורא רוצים לדעת בטוח.  שמישהו יגיד לנו בצורה בטוחה, במאה אחוז, מה קורה עכשיו.  למה זה קורה.  למה זה ככה ולא אחרת.  והאם ההוא ששם למעלה, הוא טוב או רע,  והאם ההוא שמהצד הזה באמת שייך לשם,  והאם מה שהוא אומר זו האמת לאמיתה, ...