Use less text on mobile! Makaokaino

News

כמה מילים על טעויות ועל סליחה

מעשה לא טוב איננו טעות.  אנחנו צריכים לשנות את הסמנטיקה.  העתיד הוא עץ מסועף של ענפים, של אפשרויות, בכל מזלג אנחנו בוחרים כיוון, וזה הופך להיות המציאות, ההווה ואז העבר.  המציאות היא עובדה.  היא אף פעם לא טעות.  היא פשוט מה שהיא. 

הרעיון של טעות מניח שהיה יכול להיות אחרת. במילים אחרות שמה שבחרת הוא רע.  אבל זו ראיה מאוד קצרת רואי. אנחנו לא באמת רואים מרחק רב, אנחנו סומכים על החושים הפיזיים, והם מוגבלים מאוד.  מי אמר שמה שעשינו הוא טעות?  אנחנו החלטנו ככה? אולי בטווח הרחוק, מה שעשינו זה בדיוק מה שהיה צריך לקרות?

קחו את השואה למשל.  האם זו היתה טעות?  ואולי בקנה מידה המגה-היסטורי, כמות העצב והצער וגם החמלה שהיו שם, הם בדיוק מה שהיטה את הכף לטובת ההתעוררות העצומה שיש עכשיו? שבלי זה לא היינו יכולים להגיע למימד החמישי, וכדור הארץ היה נופל שוב למחזור של כמה עשרות אלפי שנים של עבדות?

אתם יודעים האם זה כך או אחרת? אני יודעת?  מישהו אחר יודע? אנחנו מאוד יהירים במחשבה שאנחנו יודעים ויכולים לקבוע מה נכון ומה "טעות".  בפועל, אנחנו קטנים, חלשים, קצרי רואי ונופלים מהר מאוד לדרמות וסגידה לכוח. 

ואם חשבתם שסליחה אמורה לתקן "טעויות", אז לא. את הסליחה ממש לא "המציאו" כדי לתקן טעויות. סליחה המציאו כדי לשחרר מקומות תקועים, גם ביחסים בין אדם לעצמו, וגם בינו לבין אחרים. 

ושימו לב, אדם מבקש סליחה עבור עצמו.  הוא לא עושה בזה טובה לאחר. הוא עושה טובה לעצמו. התקיעות של האנרגיה מזיקה לנו עצמנו, לא למי שנפגע, ואותה צריך לשחרר.  גם מי שנפגע יכול לסלוח ולשחרר, בלי שאנחנו נגיע אליו לבקש סליחה, וגם הוא משחרר עבור עצמו. הוא לא עושה לנו טובה בעצם הסליחה. הוא עושה טובה לעצמו. 

מצד שני, מה שיש לנו, בני ארץ, שיש למעט מאוד גזעים אחרים, זה תודעה יצירתית במיוחד ויכולת רגשית שמפיקה אור ואנרגיה בעוצמה מטורפת.  וזה היתרון שלנו.  את זה אנחנו צריכים לרתום לטובת העתיד של כולנו. לעזוב את ההתעסקות במה שאחרים עושים, ולהתחיל להתמקד בעצמנו. בהעלאת התדר העצמי שלנו ובעשיית טוב, דיבור טוב, יצירת טוב, עשיית דברים יפים, גידול צמחים ובע"ח, יצירת אמנות (משהו ייחודי ביותר לבני ארץ), יצירת ושמיעת מוסיקה (עוד משהו שחוצנים מגיעים במיוחד לפה לשמוע, המוסיקה שלנו ייחודית). 

ההתמקדות בתדר גבוה ותודעה נקיה, הם בדיוק מה שייקח את כל הפלנטה למעלה, למימד החמישי. 

ותזכרו:

אין טעויות ביקום!

אין טעויות ביקום!

אין טעויות ביקום!

נמסטה